food safety

Voedselcodering

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is een term die wordt gebruikt om aan te geven in welke mate voedsel (on)veilig is voor onze gezondheid. Onder voedselveiligheid vallen het voorkomen van o.a. voedselvergiftigingen, bederf, (gevaarlijke) allergische reacties en andere mogelijke risico`s. De Nederlandse voedselveiligheid staat op een hoog peil, maar 100% veilig voedsel bestaat niet. Ter beperking van de risico's moeten bedrijven en instellingen die voedsel verwerken aan strikte regels voldoen. 

Voedselcodering

De dagen van de week heten in bijna iedere taal anders, maar kleur spreekt alle talen. Bij de ontwikkeling van het LABELLORD voedselcoderingssysteem is daar rekening mee gehouden; iedere dag van de week heeft een eigen kleur.

We zijn visueel ingesteld, de snelheid van onze bedrijfsprocessen neemt toe en er treden meer anderstaligen toe op onze arbeidsmarkt. Een controlesysteem voor voedselveiligheid moet daar rekening mee houden door eenvoud, gebruiksvriendelijkheid en goede controleerbaarheid. Het LABELLORD voedselcoderingssysteem voldoet aan al deze voorwaarden.

Unieke materialen 

Door gebruik van Aqualabel™ en Flushlabel™ etiketten blijven na het coderen van uw producten geen lijmresten achter. Aqualabel™ etiketten laten eenvoudig los wanneer ze in aanraking komen met water; Flushlabel™ etiketten lossen volledig op. LABELLORD is eenvoudig in te passen in elk HACCP plan, ook in reeds bestaande plannen.