Vijzelaar Horeca

Volg voor vestigingen, telefoon, fax, e-mail en website de volgende link:

Bingerweg 8:
Bingerweg 8
2031 AZ Haarlem
Tel: 023 - 5176600
Fax: 023 - 5320265

Email: info@vijzelaar.nl
Web: http://www.vijzelaar.nl