4 stappen om voedselverspilling tegen te gaan

Jaarlijks belanden tonnen voedingsmiddelen en gerechten die bestemd waren voor consumptie in de prullenbak. Dit kost de horecaondernemer of instellingskeuken ieder jaar duizenden euro’s. Door het tegengaan van voedselverspilling bespaart een onderneming niet alleen veel geld, maar kan ook een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het milieu.

Belangrijk in de strijd tegen voedselverspilling zijn het meten van de hoeveelheid voedsel dat in de prullenbak belandt én het zorgen voor draagvlak binnen de gehele organisatie. Hieronder lichten we de vier belangrijke stappen toe, die u kunt doorlopen om voedselverspilling tegen te gaan.


1. Meet wat u verspilt

Inventariseer hoeveel vuilniszakken met voedsel u wekelijks weggooit en bespreek dit met uw team. Zorg dat wordt bijgehouden wat voor soort eten moest worden weggegooid en waarom. De meest overzichtelijke manier om dit te meten, is door aparte vuilnisbakken te gebruiken: één voor afval uit de opslag, één voor afval uit de keuken en één voor eten dat terug komt. Blijf voor langere tijd meten en monitoren waar voedsel wordt verspild en gebruik deze informatie om te achterhalen waar het meeste geld kan worden bespaard. Uiterst nauwkeurig meten is niet nodig; het gaat erom dat u een beeld krijgt waar en wanneer het meeste voedsel wordt verspild. Gebruik de informatie als een nulmeting, zodat u verbetering kunt waarnemen na het doorvoeren van veranderingen.

2. Stel vast hoeveel u kunt besparen

U weet nu welke hoeveelheid voedsel in de prullenbak belandt. Identificeer vervolgens waar het meest op bespaard kan worden en werk dit uit in een plan van aanpak. Bespreek met uw team wat er moet veranderen om de besparingsdoelstelling te behalen, verzamel de ideeën die worden aangedragen en stel prioriteiten. Het tegengaan van voedselverspilling begint bij het inkoopproces, maar ook bij de opslag, bereiding en het portioneren kunnen belangrijke stappen worden gezet. Maak uw team medeverantwoordelijk voor het behalen van het doel en blijf de verspilling monitoren. Praat ook met collega’s van andere afdelingen, leveranciers en klanten en zorg vooraf dat u weet welke boodschap u wilt communiceren.

3. Onderneem actie

Informeer uw team wat ervoor nodig is om de doelstelling te behalen. Breng de plannen vervolgens tot uitvoering en zorg daarbij voor betrokkenheid. Houdt belanghebbenden op de hoogte van de voortgang en benadruk welke resultaten al zijn geboekt. Hiermee kunt u bijsturen en moedigt u iedereen aan om aan de doelstelling bij te dragen. Voor het beste draagvlak identificeert u eventuele obstakels, verandert u indien nodig procedures en zorgt u voor ruimte om ideeën aan te dragen. Om het team constant te blijven herinneren aan het doel, deelt u de resultaten op een duidelijk zichtbare plek en maakt u gebruik van een beloningsregeling. U kunt ook nadenken over een manier om uw gasten bij uw plannen te betrekken, zodat er minder voedsel terug komt.

4. Meet uw besparing

Tijdens de uitvoering van het plan heeft u er samen met uw team alles aan gedaan om het doel te behalen. In deze laatste stap meet u welke besparingen het plan daadwerkelijk heeft opgeleverd. Kijk daarbij niet alleen naar de hoeveelheid weggegooid voedsel, maar vergelijk ook de daadwerkelijke voortgang met de gewenste voortgang op basis van de plannen die u had gemaakt. Vraag om zoveel mogelijk feedback van alle betrokken partijen, zodat u nieuwe vervolgstappen kunt bepalen. Het tegengaan van voedselverspilling is een voortdurend proces van meten en bijsturen en waarschijnlijk zult u de plannen herhaaldelijk moeten aanpassen. Door voedselverspilling een vaste plek op uw agenda te geven, bent u in staat uw kosten steeds verder te reduceren en blijft u leren hoe het nog beter kan.


IKEA

Bij IKEA wordt hard gewerkt aan het tegengaan van voedselverspilling. Met het nieuwe ‘Voedsel is kostbaar’ initiatief gaat het woonwarenhuis haar voedselverspilling halveren tegen het einde van 2020. Lees hier meer over het initiatief en de tot nu toe geboekte resultaten.


Bron: wrap.org.uk


Bestel onze producten online

Online bestellen

Het LABELLORD systeem

LABELLORD etiketten zijn eenvoudig te verwijderen, afwasbaar of in water oplosbaar. U werkt hygiënisch, voorkomt schade en bespaart arbeid!

Aqualabel

Aqualabel™ met water oplosbare belijming

  • Laat los onder invloed van water
    (sneller onder toevoeging van alkalische reinigingsmiddelen)
  • Gemakkelijk te verwijderen
  • Magnetron-proof
  • Kleur-/datumcodering

Flushlabel

Flushlabel™ geheel in water oplosbaar

  • Oplosbaar in koud water, binnen 60 sec
  • Nog sneller en gemakkelijker in gebruik
  • Magnetron-proof
  • Kleur-/datumcodering

Waar kan ik de LabelLord producten kopen?

Verkooppunten