Voedselveiligheid en een circulaire economie

Momenteel is het voedselsysteem verantwoordelijk voor een kwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Om dit terug te dringen is het noodzakelijk om de productie en consumptie van voedsel te verduurzamen. Nederland heeft hierin nog een lange weg te gaan. Volgens het CBS is hebben wij een relatief hoge voedselproductie maar scoren we op de duurzaamheid van deze productie laag.

Circulaire economie

Om de voedselproductie en –consumptie in Nederland te verduurzamen, en daarmee de CO2-uitstoot te reduceren en geld te besparen, moet er minder voedsel verspilt worden. Naast dat de consument steeds meer waarde aan duurzaamheid hecht waardoor dit een steeds grote invloed op het koopgedrag van deze consumenten heeft, is het ook een belangrijk punt op de politieke agenda. Het kabinet steunt daarom de ambitie om de hoeveelheid door huishoudens, bedrijven en horecagelegenheden weggegooid voedsel voor 2030 te halveren. Een volgende doelstelling is om de Nederlandse economie om te vormen naar een circulaire economie en deze in 2050 geheel op herbruikbare grondstoffen te laten draaien. Om dit te bereiken is er geld vrijgemaakt voor innovatie, onderzoek en voorlichting en is er een Taskforce Circulaire Economy in Food opgericht. In deze taskforce worden de kennis, krachten en netwerk van bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties gebundeld om zo tot nieuwe innovatieve oplossingen te komen.

Nieuwe wetten

Om de plannen te laten slagen moeten een aantal wetten en regels versoepelt of geschrapt worden. Zo wil de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat Nederland niet langer verplicht is om op producten die erg lang houdbaar zijn, zoals koffie, rijst en pasta, een tenminste-houdbaar-tot-datum te vermelden en wil zij de Europese lijst met producten zonder houdbaarheidsdatum uitbreiden. Daarnaast moet het voor de consument duidelijker worden wat de houdbaarheid van een bepaald product is.

Risico’s voor de voedselveiligheid

Naast enorm veel goede kanten kleven er aan deze verduurzaming van de productie en consumptie van voedsel ook nadelen. Doordat er in een circulaire economie zoveel mogelijk hergebruikt wordt zal er ook meer gerecycled moeten worden. Bedrijven moeten voorkomen dat er door hergebruik en recycling afval en gevaarlijke stoffen in onze voedselketen terecht komen en ook moeten we een toename van fraude voorkomen. Dit zijn dan ook aspecten die de NVWA in haar toezicht en controle mee zal gaan nemen.


Bron: vakbladvoedingsindustrie.nl, gezondheidsraad.nl, nvwa.nl

Deel deze pagina

Het LABELLORD systeem

LABELLORD etiketten zijn eenvoudig te verwijderen, afwasbaar of in water oplosbaar. U werkt hygiënisch, voorkomt schade en bespaart arbeid!

Aqualabel

Aqualabel™ met water oplosbare belijming

  • Laat los onder invloed van water
    (sneller onder toevoeging van alkalische reinigingsmiddelen)
  • Gemakkelijk te verwijderen
  • Magnetron-proof
  • Kleur-/datumcodering

Flushlabel

Flushlabel™ geheel in water oplosbaar

  • Oplosbaar in koud water, binnen 60 sec
  • Nog sneller en gemakkelijker in gebruik
  • Magnetron-proof
  • Kleur-/datumcodering

Waar kan ik de LabelLord producten kopen?

Verkooppunten